การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ

 »»  คลิกที่นี่เพื่อดูรายการแบบเต็มหน้า  «« 


องค์ประกอบด้านการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โทร. 2625