ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

071340
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
151
1039
69254
1457
4831
71340

Your IP: 34.204.185.54
2021-04-10 22:36

ตัวอย่าง

- การกรอกแบบฟอร์มICT (แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ)
- ตัวอย่างโจทย์ TOR
- การกรอกแบบฟอร์มICT01 (แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจา ปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ)

แบบฟอร์มให้โหลดขณะทำ workshop

แบบฟอร์มICT (แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ)
แบบฟอร์มICT01 (แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจา ปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ)