ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
148
843
62727
3703
4026
64596

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:29

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 2

วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖๒  

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช


  • วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้