ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
148
842
62727
3702
4026
64595

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:25

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 3

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


  • วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนา และมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ ๑๖ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้