ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064611
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
148
858
62727
3718
4026
64611

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:58

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 4

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๗ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


  • วัวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๗ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนา และมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ ๗ และสำนักชลประทานที่ ๘ เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้