ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064606
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
148
853
62727
3713
4026
64606

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:47

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 5

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๖ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


  • วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๕ ณ ห้องประชุมลำน้ำชี สำนักงานชลประทานที่ ๖ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนา และมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ ๖ เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้