ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
148
828
62727
3688
4026
64581

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 11:56

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 7

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


  • วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๗ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ และมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๒ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้