ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064607
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
148
854
62727
3714
4026
64607

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:49

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

 

 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทานครั้งที่ 2/2563 โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนัก/กอง คณะกรรมการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Scopia เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงานและโครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัล กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2564-2568 และแผนงานสำคัญตามแนวทาง RID No.1 พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์