ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064609
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
148
856
62727
3716
4026
64609

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:52

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

วันที่ 23 เมษายน 2563 

 

 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO) โดยมีดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) กรมชลประทานจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของรัฐบาล