ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064591
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
148
838
62727
3698
4026
64591

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:18
ประชุมตรวจรับงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร งวดงานที่ 4

วันที่ 20 มีนาคม 2563

 

นางชุติมาศ น่วมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ นายพิชิต ขุมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรพร้อมด้วยคณะ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจรับในงวดที่ 4รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ