ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

071336
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
124
151
1035
69254
1453
4831
71336

Your IP: 34.204.185.54
2021-04-10 22:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในที่ประชุมมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์