ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

071346
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
151
1045
69254
1463
4831
71346

Your IP: 34.204.185.54
2021-04-10 23:11

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom โดยเชื่อมโยงสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมผ่านระบบ Application Zoom การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผน/โครงการ ที่ขอดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผน/โครงการ คำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์